Mgr. Miriam Němcová, PCC (ICF), CPCC (CCNI)
Kraj
Bratislavský
Bio

Koučovací rozhovor je pre mňa v prvom rade o stretnutí s človekom. S človekom, u ktorého oceňujem odvahu hľadať riešenie pre svoju situáciu a ktorého prijímam bez posudzovania, či rozdeľovania. Moja úloha počas rozhovoru je zapojiť ho do premýšľania, do hľadania odpovedí v sebe a o sebe – o tom, ako sa riadi v živote, čo ho vedie, čo je pre neho dôležité… aby mohol objaviť riešenia, ktoré dovtedy nevidela aby za ne mohol prebrať zodpovednosť.

Niečo viac o mne? Som vyštudovaný pedagóg, vyše dvadsať rokov som pôsobila v súkromnej softvérovej spoločnosti ako analytik, školiteľ a konzultant. Od roku 2017 pôsobím ako kouč a lektor koučingu. Venujem sa výcviku začínajúcich i rozvoju skúsených koučov. Ako supervízorka poskytujem supervízie koučom i iným pomáhajúcim profesionálom.

Som zakladateľka a koordinátorka LOGOS Academy (jar 2020) – platformy združujúcej odborníkov, ktorí sa venujú rôznym aspektom formácie detí a dospelých. Ako spoluautorka a lektorka sa podieľam na realizácií viacerých vzdelávacích programov. Zaoberám sa popularizáciou koučingu a prinášaním koučovacieho prístupu do rôznych profesií – najmä školstva a pomáhajúcich profesií. Dáva mi to veľký zmysel.

V súkromí som vydatá, s manželom máme dvoch synov a sedem krstných detí.

Tel.
+421 907 316 493
Mesto
Bratislava
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
Osobne, prípadne online (ZOOM). Cena je vždy dohodou.
Referencia 1.
Miriam vie do rozhovoru vniesť až neuveriteľný kľud a pohodu. Dokáže trpezlivo počúvať a následne jasne a vecne pomenovať „problém“. Trefnými otázkami rozmotala uzol, ktorý sa zmenil na výzvy. Páči sa mi systematickosť a milý, úprimný a profesionálny prístup. Ďakujem za ukázanie možností a smeru. A hlavne za povzbudenie, dodanie odvahy a energie. Ďakujem!

Mgr. Mária Maroszová
Referencia 2.
Výborný kouč - počas stretnutia som cítila, že Mirka ma počúva nielen na 100%, ale počuje aj to, čo bolo za povedaným. Vďaka jej trefným otázkam som sa dostala k podstate problému a do ozajstnej hĺbky, plus dospela som k uvedomeniu, ktoré mi veľmi zmenilo pohľad na celú vec. Cítila som prijatie, atmosféra bola plná dôvery a tiež som vnímala, že Mirka "kráčala" s veľkou bázňou, ale i radosťou (z môjho objavovania) po posvätnej pôde, na ktorú sme sa spoločne dostali. Ďakujem.

Elena Špaková