Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)
Kraj
Bratislavský
Bio

Koučovací rozhovor je pre mňa v prvom rade o stretnutí s človekom. S človekom, u ktorého oceňujem odvahu hľadať riešenie pre svoju situáciu a ktorého prijímam bez posudzovania, či rozdeľovania. Moja úloha počas rozhovoru je zapojiť ho do premýšľania, do hľadania odpovedí v sebe a o sebe – o tom, ako sa riadi v živote, čo ho vedie, čo je pre neho dôležité… aby mohol objaviť riešenia, ktoré dovtedy nevidela aby za ne mohol prebrať zodpovednosť.

Niečo viac o mne? Som vyštudovaný pedagóg, vyše dvadsať rokov som pôsobila v súkromnej softvérovej spoločnosti ako analytik, školiteľ a konzultant. Od roku 2017 pôsobím ako kouč a lektor koučingu. Venujem sa výcviku začínajúcich i rozvoju skúsených koučov. Ako supervízorka poskytujem supervízie koučom i iným pomáhajúcim profesionálom.

Som zakladateľka a koordinátorka LOGOS Academy (jar 2020) – platformy združujúcej odborníkov, ktorí sa venujú rôznym aspektom formácie detí a dospelých. Ako spoluautorka a lektorka sa podieľam na realizácií viacerých vzdelávacích programov. Zaoberám sa popularizáciou koučingu a prinášaním koučovacieho prístupu do rôznych profesií – najmä školstva a pomáhajúcich profesií. Dáva mi to veľký zmysel.

V súkromí som vydatá, s manželom máme dvoch synov a sedem krstných detí.

Tel.
+421 907 316 493
Mesto
Bratislava
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
Osobne, prípadne online (ZOOM). Cena je vždy dohodou.
Referencia 1.
Naše (zatiaľ dve) absolvované stretnutia s koučkou nám vďaka jej otázkam umožnili sústredený rozhovor, v ktorom sa nám darilo v kľude sformulovať a navzájom si vyjadriť svoje myšlienky – pocity a názory – týkajúce sa nášho každodenného života, problémov a predstáv. V oblastiach uviaznutej komunikácie nám pomohla hľadať vhodné odpovede a riešenia na otvorené otázky, ako aj si sformulovať priority/plán na nasledujúce dni.

manželia z Bratislavy
Referencia 2.
Koučing s Mirkou bol upokojujúci a zároveň ma naštartoval. Problém zrazu prestal byť problémom, vedela som čo a kedy urobím, aby som sa pohla z miesta a bola som s tým spokojná. Bol to čas, ktorý bol plne venovaný mne a môjmu problému – systematicky, do hĺbky a zároveň s veľkou dávkou prijatia.

Monika Š. , Pezinok
Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)