Aké údaje zbierame

Kto sme

Mgr. Miriam Němcová – LOGOS Academy, IČO: 51776880.

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých nevieme Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Údaje pre zasielanie newslettra a noviniek

V prípade, ak sa rozhodnete odoberať zasielané marketingové informácie o našich aktivitách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú  e-mailová adresa a vyjadrenie či ste kouč, ktoré využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami a stránkami logosacademy.sk.

V súlade so smernicou č. 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Inak treba za súbory cookies taktiež považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky – domény, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Nami používané súbory cookies, sú pre zariadenie používateľa bezpečné, nepoškodzujú ho.

Aké cookies používame

Základné súbory cookies tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. Perzistentné cookies slúžia na identifikáciu Vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach. Prevádzkové súbory cookies tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Aké údaje o vás vyhodnocujeme

  • Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
  • Informácie o IP adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate
  • Informácie o Vašej aktivite na našej stránke

Ako skontrolovať nastavenia cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari™ https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje na účel newsletra, vytvorenie zákazníckeho účtu pre spracovanie objednávky, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.

Kontaktné údaje

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: admin@registerkoucov.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. 

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1. 3. 2020.