Register kresťanských koučov  je referenčným zdrojom informácií o vyškolených kresťanských koučoch na Slovensku. Predstavuje kresťanských koučov, ktorí:

  • obsiahli odborné koučovské vzdelanie
  • sú aktívni v koučingu – preukázali vykonanú prax v podobe odkoučovaných hodín
  • preukázali ochotu ďalej sa vzdelávať
  • kontinuálne pracujú na budovaní svojej identity kresťanského kouča – odborne, ľudsky i duchovne
  • zaviazali sa plniť Etický kódex kresťanského kouča 
  • deklarovali ochotu ponúknuť službu koučovacieho rozhovoru verejnosti

Podrobné podmienky vstupu do Registra: TU 

Register kresťanských koučov je určený pre klientov, ktorí hľadajú kresťanského kouča za účelom realizovať s ním koučovací rozhovor. Ďalej je určený pre médiá, správcov farností a všetkých, ktorí chcú spolupracovať s kresťanským koučom.

Register umožňuje vyhľadať kouča podľa požadovaných kritérií, naprieč celým Slovenskom.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Registra kresťanských koučov nás kontaktujte na   https://registerkoucov.sk/kontakt