Mgr. Funteková Zuzana
Kraj
Trnavský
Bio

Koučingu sa venujem od roku 2014 a od roku 2020 som supervízorom a lektorom koučingu. Ako lektorka a spoluatorka participujem na platforme LOGOS Academy, ktorá vzdeláva v oblasti koučingu a koučovacieho prístupu.

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a ako človek v pomáhajúcej profesii som hľadala spôsob sprevádzania, ktorý by rešpektoval Božiu a ľudskú slobodu a s úctou voči človeku napomáhal jeho sebauvedomovaniu a hľadaniu vlastných riešení.

Koučing vytvára priestor pre stretnutie s človekom v atmosfére prijatia, bez limitujúcich presvedčení. Je to pre mňa čas bázne a vďačnosti za odvahu a vytrvalosť človeka pri hľadaní Božieho plánu pre svoj život a obdiv voči odhodlaniu podľa tohto plánu žiť.

Koučovací proces sa nedotýka len koučovaného, ale aj mňa ako kouča. Som vďačná, že môžem byť účastná tejto premeny.

Žijem 25 rokov v manželstve a s manželom máme 4 deti- dospelé aj tínedžerov.

Tel.
+421 911 789 058
Mesto
Senica, Myjava, Skalica a okolie
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
Osobne, cez Zoom, Skype, telefonicky- celý deň od pondelka do piatku. V sobotu podľa dohody.
Referencia 1.
Zuzka nám veľmi pomohla zorientovať sa v probléme, ktorý sme v manželstve riešili. Najprv v samotnom pomenovaní toho problému,keďže vo svojich emóciach,rôznych postojoch a názoroch sme sa motali a miešali jablká s hruškami… Hlavne nás vypočula,my sme to už medzi sebou nedokázali, a jemne do toho vstupovala trefnými otázkami a taktiež krátkou spätnou väzbou, keď sme sa už strácali. Má veľký dar zdravej empatie.Je vecná, trefná, nenúti človeka k rýchlym rozhodnutiam. Jej ľudskosť a pohodovosť v nás odbúravala akékoľvek rozpaky,ktoré sa možno na začiatku v nás črtali.. Obaja sme pri nej mali pocit, že nás nielen počúva, ale že bola naozaj počas celého debatovania len pre nás a pre každého zvlášť.

klienti – manželia
Referencia 2.
Koučovací rozhovor ma jemne vyslobodil z vlastných úvah a otvoril ma pre vnímanie dalších súvislostí. Zuzana je vnímavá kaučka a okrem profesionality z nej presvitá životná nádej a optimizmus. Kaučovací rozhovor Zuzana vedie veľmi efektívne a zároveň v pokoji. Osobne si tiež cením, že ma vedela pochváliť za konkrétne kroky, čo ma povzbudilo k ďalšej práci na sebe. Som vďačný za túto jej službu a plne ju odporúčam každému kto sa už nechce pýtať na svoje dlho hľadané odpovede sám.

klient