PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
Kraj
Trenčiansky
Bio

„To, čo je za nami, a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás.“ (Ralph Waldo Emerson) Rovnako ako Emerson, aj ja verím, že v hĺbke nášho srdca, tam kde sídli Svetlo, leží aj naše pravé ja. Z tohto pohľadu vnímam cestu za nájdením seba ako cestu k svätosti.

Kresťanský koučovací rozhovor považujem za priestor, kde si s klientom, podľa jeho voľby, môžeme vyjsť buď na malú objavnú cestu alebo na dobrodružnú výpravu. Počas tohto rozhovoru zároveň zažívam vzácnu blízkosť. Zdá sa mi, že toto „približovanie sa“ k Bohu a blížnemu odhaľuje našu krehkosť a biedu, vďaka ktorej neúplní, prázdni alebo zahltení, voláme Toho, ktorý vie rozuzliť čo sme zamotali. V rozhovoroch zažívam, že tí, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, nájdu pokoj a silu.

Ako kouč sa snažím úplne dôverovať človeku predo mnou a nevyrušovať ho pri objavovaní vlastných riešení. Snažím sa zároveň používať intuíciu a byť empatická, aby klient čo najlepšie preskúmal svoj vnútorný svet a na základe toho sa mohol rozhodnúť pre zmenu, ktorá vychádza z jeho hlbšieho poznania. Od začiatku klientovho rozlišovania medzi hodnotami a tým, čo je pre neho menej podstatné, pri ňom stojím a podporujem ho až po prebratie zodpovednosti za konkrétne kroky na miesto, kam sa chce dopracovať.

Som vydatá a s manželom vychovávame štyri deti, tri dospelé dcéry a jedného tínedžera. Pracujem ako odborný asistent na vysokej škole, vo voľnom čase najradšej čítam, hrám na klavíri, behávam a v zime lyžujem. V bežnom živote využívam koučovacie zručnosti pomocou rešpektujúcej komunikácie, približovania sa k ľuďom a ich potrebám a vytváraním atmosféry dôvery a prijatia.

Tel.
+421 915 822 861
Mesto
Trenčiansky kraj
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
– Koučovacie rozhovory poskytujem osobne alebo cez Skype vo vzájomne vyhovujúcom čase.
– Dĺžka jedného koučovacieho stretnutia je približne od 30 do 90 minút.
– Počas každého rozhovoru ponúkam bezpodmienečné prijatie a plnú pozornosť klientom bez hodnotenia a návrhov riešení. Poslúžiť môžem v troch oblastiach:

Životný koučing: Osobnostný rozvoj, životné rozhodnutia, zvýšenie sebadôvery, úprava návykov, prehodnotenie postojov, životné hodnoty a presvedčenia, medziľudské vzťahy, zvládanie rôznych situácií a životných zmien, napr. zmeny v rodine.

Vzťahový koučing: Koučing manželských párov.

Biznis koučing: Kariérny rozvoj, zvýšenie sebadôvery, riešenie konfliktov, práca na projektoch, time management, adaptácia na nové výzvy napr. na nové pracovné prostredie, vzťahy na pracovisku, tvorivosť a individuálna efektívnosť. – Ďalšie podmienky (vrátane honoráru) sú vecou osobnej dohody a sú v súlade s Registrom kresťanských koučov Slovenska.

Referencia 1.
Evka ma priateľsky a s veľkou dávkou pochopenia a empatie doprevádzala v hľadaní a nachádzaní môjho vnútorného kompasu. Počas koučovania Evkou prichádzali ku mne náhodné myšlienky a spontánne … úplne jednoduché riešenia pre moju cestu. Prichádzali ku mne ako vánok čerstvého vzduchu. Nestačila som sa diviť, že som na také jednoduché riešenia neprišla už dávno. Pomáhajú mi žiť v pokoji so sebou a s ľuďmi v tomto niekedy temnom svete. (Edith Molnárová) … Evka svojím milým prístupom a prejaveným záujmom o mňa, mi pomohla nájsť spôsob, ako posilniť moju sebadôveru. Po koučovacom rozhovore som sa stala odvážnejšou a slobodnejšou…

(Katarína Liptáková)
Referencia 2.
Evka je ako koučka výnimočne empatická, čiže hneď pochopí, ako veľmi ma niečo trápi. Nenechá ma s mojím problémom samú. Privedie ma krok po kroku k tomu, aby som si sama pomenovala, čo presne chcem dosiahnuť alebo zmeniť v živote. Potom ma sprevádza na mojej ceste k hľadaniu riešenia. Počas našich rozhovorov som s ňou po mojom boku postupne uverila, že všetko na svete má riešenie, a že to riešenie je len a len na mne. Aj keď to nikdy nie je ľahké, a všetko sa hneď nevyrieši, dôležité pre mňa je, že počas týchto rozhovorov nachádzam vlastné „poznanie“ ako ísť na to, čo mi nevyhovuje a čo vlastne v živote chcem mať. A v spojení s modlitbou som zrazu pokojnejšia a verím, že všetko je v mojom živote tak, ako to má byť. … A aj keď nie je všetko hneď po rozhovore super, mám na veci celkom iný náhľad. Môj život pod takto získaným náhľadom dostáva viac pozornosti z mojej strany.

(Daniela Šúkalová)
PaedDr. Eva Králová, Ph.D.