PaedDr. Eva Králová, Ph.D., ACC (ICF)
Kraj
Trenčiansky
Bio

Myslím si, že ako ľudia nedokážeme dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Súhlasím
s Teilhardom de Chardin, že sme duchovné bytosti s ľudskou skúsenosťou, nie
ľudské bytosti s duchovnou skúsenosťou. Preto verím, že ak sa budeme riadiť
princípmi, ktoré pochádzajú od Boha, budeme smerovať k naplňovaniu nášho
poslania. K tomu potrebujeme hľadať čo je zmyslom nášho života. Keďže múdrosť
života nemáme prirodzene danú, koučovací rozhovor je jednou z možností, kde si
veci môžeme vyskladať.

Koučovanie je pre mňa štruktúrovaný partnerský rozhovor, v ktorom sa zameriavam
na počúvanie osoby v atmosfére prijatia, úcty, rešpektu a záujmu o človeka bez jeho
posudzovania. Je to priestor, kde spolu s človekom, podľa jeho alebo jej voľby,
môžeme hľadať odpovede na otázky o vzťahoch, správaní, presvedčeniach, ale aj na
otázky o zmysle života, napr. Kto som? – Kvôli čomu som tu? My ľudia máme v sebe
ukryté množstvo najrozličnejších informácií o nás samých.

Ako kouč sa snažím dôverovať človeku predo mnou a nevyrušovať ho pri objavovaní
vlastných riešení. Zároveň sa snažím používať intuíciu a byť empatická, aby človek
čo najlepšie preskúmal svoj vnútorný svet a na základe toho sa mohol rozhodnúť pre
zmenu, ktorá vychádza z jeho hlbšieho poznania. Od začiatku jeho rozlišovania
medzi hodnotami a tým, čo je pre neho menej podstatné, ho podporujem až po
prebratie zodpovednosti za konkrétne kroky, ktoré chce zaviesť do svojho života.

Koučovanie je pre mňa zároveň životný postoj. Pomáha mi žiť zmysluplne a spokojne.
Keď je život ťažký, pomáha mi ho prežiť naplno. A to ma robí šťastnou.

Pracujem ako vysokoškolská učiteľka. Hudba a literatúra ma naučili nachádzať krásu
a dobro v každom človeku. Štyri roky som bola dobrovoľníčkou pre francúzsku
komunitu, kde som s mojím manželom pomáhala manželským párom znovu objaviť
zmysel ich spoločného života.

Som vydatá a s manželom máme štyri deti. Voľný čas rada trávim čítaním,
bicyklovaním, plávaním, behávam, v zime lyžujem a občas si hrávam na klavíri.

Tel.
+421 915 822 861
Mesto
Trenčín, Dubnica nad Váhom a okolie
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
Osobne, prípadne online (Skype, google.meet, WhatsApp). Cena je po dohode s
klientom.
Referencia 1.
Evku poznám ako človeka, ktorý mi „sadol“ osobnostne a ľudsky. Poznám som ju ako kouča, ktorý na sebe pracuje a žije tým, čo robí.

Aj preto som ju oslovila vo chvíli, keď som prežívala silnú osobnú krízu a tápala som v nej takmer rok. Bola som si istá, že nechcem ďalšie rady. Nevedela som si predstaviť nikoho iného, s kým by sa moja vtedy doráňaná duša cítila v bezpečí.

Na stretnutiach s Evkou vnímam, že je tam „so mnou“. Obdivujem ako si všíma moje zaváhania, reflektuje mi moje prejavy v reči, v správaní a tiež chvíle, kedy sa rozžiarim. Pomáha mi uvedomiť si svoje pocity, dilemy, pochybnosti. Nová dimenzia je pre mňa uvedomovať si a pomenovávať emócie, ktoré prežívam. Postupne nachádzam čoraz väčšiu radosť v hľadaní možností, ako zažívať viac toho, po čom NAOZAJ túžim.

Najviac ma fascinujú jej otázky. Netuším, ako to robí. Ale vo chvíli, keď na ne formulujem odpoveď, mi „docvakávajú“ riešenia a súvislosti. Často ešte aj niekoľko dní po stretnutí. ĎAKUJEM, Evi

Lucia B. (HR konzultant)
Referencia 2.
Séria rozhovorov s Evou bola pre mňa objavom. Počúvala ma a aj ma naozaj počula. Odvážne ma pozývala preskúmať si bytostne dôležité otázky, a to v oblasti viery a môjho povolania. Vôbec mi to neprišlo nepríjemné ani čudné.

Získal som novú slobodu v tom, že v dôležitých veciach nemusím meniť ľudí v mojom prostredí a ja sám môžem veľa zlepšiť. Limity prostredia ma síce ovplyvňujú, ale nemusia byť určujúce, ak im to sám nedovolím.

Z rozhovorov s Evou som vyšiel sebavedomejší, rýchlejšie nachádzam zmysel a zreteľnejšie vidím svoju zodpovednosť v zložitosti ľudských zámerov.

Karol K. (kňaz)
Referencia 3.
Koučink pro sebe jsem zvažovala skoro jeden rok. A pak jsem objevila možnost křesťanského koučinku! Jaká radost, když jsem našla Evu! Důležitá pro mě byla také možnost on-line formy a v případě potřeby dojezdnost z ČR. První se podařilo skvěle. Druhé vzhledem ke covid situaci zatím ne.

Ale vůbec v ničem to nevadilo. Setkání předčila má očekávání. Tolik pozornosti, přijetí a soustředění. Obrovský klid, úleva, spousta energie a klíčů k řešení mých situací a problémů. Od té doby koučink nadšeně doporučuji kudy chodím, jako výbornou formu seberozvoje a podpory v životě osobním i profesním.

Mgr. Marie Janošíková (laktační poradkyně)