Ing. Juraj Hatala
Kraj
Trenčiansky
Bio

Keď som sa po skončení strednej školy rozhodoval, kam ďalej, riešil som dilemu medzi informatikou a psychológiou. Keďže to bolo ešte za socializmu, kvôli kádrovému posudku som si vybral istejšiu informatiku. Po tom, čo som sa dozvedel o možnosti absolvovať kurz kresťanského koučingu, som si nenechal ujsť príležitosť.

Silu koučingu - premieňajúceho rozhovoru poznám z vlastnej skúsenosti a zažívam ju z inej strany pri rozhovoroch s klientmi. Získal som hlbokú úctu a rešpekt k ľuďom a ich príbehom. Pri koučovacom rozhovore sa snažím vytvoriť priestor rešpektu a prijatia. Pomáham človeku lepšie sa zorientovať v situácii, v ktorej sa nachádza a hľadať jeho vlastné riešenie, ktoré ho posunie bližšie k cieľu. Aj malá zmena môže priniesť veľký úžitok. Sťa vody hlboké sú plány v srdci človeka, rozumný muž ich však vie odtiaľ vytiahnuť. Prís. 20, 5

Mesto
Trenčín
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
V Centre pre rodinu Trenčín cprtrencin.sk alebo online.
Referencia 1.
V prvom momente ma zaskočilo, že kouč neradí, čo má človek robiť, nakoľko som mala pocit, že dobrá rada je práve to, čo najviac potrebujem. Počas rozhovoru sa však ukázalo, že kladením správnych otázok smeroval dialóg k možným riešeniam a bolo pozitívom, že výber konkrétneho riešenia bol práve na mne. Zosilnel vo mne pocit zodpovednosti za svoje konanie a uvedomila som si zbytočnosť čakania, že okolnosti ovplyvní za mňa niekto iný. Kouč mi pomohol zorientovať sa v mojej situácii a pomenovať jednotlivé problematické oblasti. Názorným zobrazením sme upriamili pozornosť na progres za určité obdobie a venovali sme sa najefektívnejším metódam a cestám smerujúcim k ďalším pokrokom. Uvedomila som si veľkú dôležitosť svojho prístupu k životným okolnostiam, dôležitosť modlitby, získala som potrebný odstup a pohľad na situáciu aj z iných uhlov. Nadobudla som potrebnú odvahu a sebavedomie čeliť situáciám, ktoré môžu nastať a odbúrať negatívne emócie ako strach či nedôvera.
Referencia 2.
Môj zážitok s koučingom hodnotím veľmi pozitívne. Ten to rozhovor mi mimoriadne pomohol rozhodnúť sa pri voľbe môjho budúceho povolania. Aj keď som zo začiatku bola skeptická, som rada, že som prekonala svoje pochybnosti a zistila, čo v živote chcem. Týmto by som rada povzbudila všetkých, ktorí majú nejaký problém alebo veľké rozhodnutie, ktorému čelia, aby prišli a skúsili nájsť odpovede, ktoré hľadajú.