Ing. Juraj Fiantok,PhD.
Kraj
Nitriansky
Bio

nar. 1964, ženatý, 3 dospelé deti, bylinkár, kresťanský kouč od roku 2018 Viac ako 25 rokov som pracoval ako ekonóm pre rezort obrany. Učil som ekonómiu, manažment, marketing na Akadémií ozbrojených síl. Naposledy som pracoval na úradu finančného zabezpečenia v Bratislave. V tomto rezorte sa kresťanstve hovorilo veľmi málo. Z vlastných skúseností viem, že náš Pán a Boh má veľmi často s nami iný zámysel, ako je naša vlastná predstava. O to viac ma upútala možnosť zúčastniť sa 4-mesačného kurzu kresťanského koučingu. Koučovací rozhovor pre mňa znamená premieňajúci skutok zúčastnených strán, ktoré sa stávajú ceruzkou v Božích rukách. Hlavne aktívnym počúvaním a kladením dôležitých otvorených otázok sa mení život každého zúčastneného. Ďakujem Bohu za tento úžasný dar.

Tel.
+421 918 815 259
Mesto
Nemčice
Podmienky poskytovania koučovacieho rozhovoru
Väčšinou cez Skype a v pracovné dni, v ojedinelých prípadoch aj Osobne a v sobotu. Cena je vždy dohodou.
Referencia 1.
„Nikdy som si nemyslela, že by iba takmer hodinový rozhovor dokázal zmeniť niektoré aspekty môjho života. Na základe správne položených otázok som dospela k určitým záverom, o ktorých som pred tým ani netušila. Neverila by som, aké je dôležité aktívne počúvanie v medziľudských vzťahoch. Už viem, že kresťanský koučing je Božím nástrojom v ľudských i Božích rukách. Rozhovor s kresťanským koučom doporučujem každému, kto chce aktívne zmeniť svoj život.“

klientka - Helenka
Referencia 2.
„Veľmi ma potešilo, aké je dôležité pri koučovacom rozhovore dodržiavať etické zásady a rešpektovanie slobodnej vôle koučovaného. Oceňujem hlboký a úprimný záujem kouča o vyriešenie môjho problému, čím došlo k upevneniu dôvery medzi nami navzájom. Tiež mi bola poskytnutá určitá podpora pri riešení môjho problému. Oceňujem koncentrovaný a flexibilný prístup kouča počas rozhovoru a jeho prácu s vlastnou intuíciou. Rozhovor s kresťanským koučom určite doporučujem vykonať aj iným mojim známym.“

Klient - Michal